เรียนไม่จบผิดไหม อีกหนึ่งคำถามที่คาใจหลายๆคน

เรียนไม่จบผิดไหม อีกหนึ่งคำถามที่คาใจหลายๆคน

Interesting books
ตั้งใจเรียนหนังสือนะลูก โตขึ้นมาจะได้สบาย เชื่อว่าเด็กทุกคนที่โตมาคงต้องเคยเจอวลีนี้กันบ้าง ซึ่งคำว่า เรียนหนังสือจนจบนั้นอาจจะมีการตีความไปแตกต่างกัน บางคนอาจจะหมายถึงการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (การศึกษาภาคบังคับ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ ปวช. (ขั้นพื้นฐาน) หรือสูงกว่านั้นก็จะเป็นระดับอนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี แต่หลายคนก็ไม่ได้สมหวังแบบนั้น หลายคนเรียนไปไม่ถึงฝั่งฝันเรียนไม่จบจนเป็นเรื่องคาใจหลายคนว่าผิดหรือไม่ (more…)
Read More