เทคนิคการจำแบบภาพ คืออะไร และใช้ได้จริงหรือ เรามีคำตอบ

เทคนิคการจำแบบภาพ คืออะไร และใช้ได้จริงหรือ เรามีคำตอบ

Interesting books
การเรียนหนังสือ การทำงาน หรือ การทำความเข้าใจสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้ ประสบมานั้นมีเทคนิคมากมาย หนึ่งในเทคนิคที่หลายคนมักจะได้ยินคนที่เค้าเรียนเก่งๆ หรือ เข้าใจอะไรได้เร็วพูดกันเสมอก็คือ เทคนิคการจดจำด้วยภาพ จะเร็วกว่าการจำเป็นตัวอักษร วิธีนี้คืออะไร แล้วเราทำได้จริงหรือ (more…)
Read More