การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ มีประโยชน์อย่างไร

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ มีประโยชน์อย่างไร

Interesting books
การทำงานร่วมกับคนอื่นนั้น นอกจากความสามารถทางด้านความสามารถ ความรู้ สติปัญญา ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแล้วนั้น เรื่องของอารมณ์ในการทำงานเองก็สำคัญเช่นกัน ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ นั้นเป็นสิ่งที่พัฒนากันได้ ใครที่กำลังหาทางพัฒนาอยู่ เรามีแนวทาง (more…)
Read More