about us

ในโลกของเรานั้นมีแหล่งความรู้อยู่มากมาย แต่แหล่งความรู้ทีึ่ดีที่สุดนั้นก็คือหนังสือซึ่งเป็นสิ่งทีึ่เป็นการบันทึกเรื่องราว และประสบการณ์จากผู้เขียนที่ได้ประสบพบเจอมา หนังสือบนโลกนี้นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายร้อย หลายพันแบบ ที่แบ่งเป็นหลากหลายเรื่องราว ไม่ว่าจะเป็น นิยาย , หนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำการทำอาหาร หรือจะเป็นหนังสือแนวปรัชญาความคิด ในด้านต่าง ซึ่งล้วนกรั่นกรองมาจากประสบการณ์ และความคิด ของผู้เขียนหรือผู้แต่ง เพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับผู้อ่านอย่างเรา