หนังสือและสื่อพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

สื่อทางการเรียนการสอนของคนเราในปัจจุบันทุกวันนี้มีให้เราเลือกใช้อย่างมากมายทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุและระดับการศึกษาของผู้ที่เข้ามาศึกษาด้วยโดยหนังสือในการเรียนก็มีเนื้อหาความเข้มข้นต่างกันไปโดยจะมีรูปแบบเช่น ชุดฝึกการเรียนรู้ต่าง แผนที่การเรียนรู้แผ่นพับ ที่ต้องมีหลายย่างเพาะการทำความเข้าใจของแต่ละอย่าง ที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นสื่อเฉพาะทางแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็ต้องใช้ทั้งชุดคิดและใบงานการทดลองควบคู่กันไป ซึ่งใบงานนั้นก็มีความจำเป็นต่อการเก็บข้อมูลเรียนรู้ว่ามีความเป็นจริงตามที่ได้เรียนมาหรือไม่ เริ่มตั้งแต่การตั้งค่าเครื่องมือวัดต่างๆ โดยเราสามารถศึกษาได้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะสอนตั้งแต่การอ่านค่าต่างๆของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานว่ามีการอ่านค่าอย่าไรและชื่อและลักษณะการจ่ายไฟหรือการไบอัสเพื่อให้อุปกรณ์นั้นๆ ทำงานได้

book elec

โดยจะมีการทำงานไม่แคำนวณทั้งกระแสและแรงดันให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้อุปกรณ์และวงจรนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ซึ่งในหนังสือก็มีการอธิบายวงจรพร้อมทั้งสูตรและการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์อีกด้วย ซึ่งการศึกษาแนวนี้ไม่จำเป็นต้องท่องจำเพราะเน้นความเข้าใจวะเป็นส่วนใหญ่ นอกจากจะอธิบายเกี่ยวกับการคำนวณและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และภายในหนังสือยังอธิบายถึงการใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ทั้งการตั้งย่านการวัดและการตั้งค่าเพื่อตรวจสอบและหาค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโดยอุปกรณ์พวกจะจะมีค่าความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการใช้งานหน่วยการวัดจึงแตกต่างกันซึ่งค่าต่างๆนั้นจะแสดงถึงความจุของการใช้งานด้วยเพื่อป้องกันการป้อนไฟเกนให้กับวงจรนั้นๆซึ่งจะส่งผลกระทบคืออุปกรณ์และวงจรที่ใกล้เคียงไปด้วย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีความรู้พื้นฐานที่ดี ถ้าคุณกำลังหาความรู้ด้านนี้อยู่หละก็ คุณมีความจำเป็นที่จะต้องมีรู้พื้นฐานเรื่องนี้ที่ดีอย่างแน่นอน