สอบบรรจุข้าราชการสู่ความมั่นคงของชีวิตจริงหรือ

งานราชการแบ่งออกเป็นหลากหลายรูปแบบ แต่สำหรับในบทความนี้เราจะมาแนะนำ ในส่วนของ ราชการพลเรือนและราชการส่วนท้องถิ่น เพราะหลายๆคนมักมีความเข้าใจสับสนว่า การบรรจุทั้ง 2 แบบนี้ ต้องสอบอะไรบ้าง ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้ ประกอบด้วยภาค ก. ที่จะเป็นการสอบของ กพ. ที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดี โดยภาค ก. ของ กพ. จะสามารถใช้ได้ตลอดจนกว่าจะมีการเปลี่ยน ถ้าไม่เปลี่ยนก็สามารถใช้ได้ตลอดชีวิต การสอบแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

 

  • ระดับ 1 วุฒิ ปวช.
  • ระดับ 2 วุฒิ ปวส.
  • ระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี
  • ระดับ 4 วุฒิ ป.โท

ส่วน ภาค ก. ท้องถิ่น เป็นการให้จังหวัดเปิดสอบกันเอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมา ท้องถิ่นเริ่มมี ภาค ก. เป็นของตัวเอง เรียกว่า ภาค ก. ของ สถ. ขอสอบจะไม่ยากเหมือน กพ.

โดยข้อสอบทั้ง 2 ประเภทนี้ จะใช้เกณฑ์ในการตัดสินจำนวน 60% การสอบ ภาค ก. จะไม่มีเส้นสายเท่าไรนัก เพราะยังไม่มีการบรรจุ โดยในแต่เดือนที่ท้องถิ่นเปิดสอบรายจังหวัด ทำให้มีการสอบ ภาค ก. กับ ภาค ข.พร้อมกัน คนไม่มี ภาค ก.ท้องถิ่นก็สามารถสอบได้ และจะให้เลือกรายภาคลงเลย เช่น ภาคเหนือจะแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ ตอนบนกับตอนล่างให้ผู้สอบเลือกเอาเลยว่าอยากอยู่โซนไหน

เมื่อได้ ภาค ก. มาแล้วก็ตรวจสอบดูว่า กรมไหนเปิดสอบ ภาค ข. เช่น การปกครองประกาศรับสมัครปลัดอำเภอ โดยต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ ได้แก่ ภาค ก. ของ กพ. และต้องมีวุฒิ ปริญญาตรีของ คณะ รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ , รัฐประศาสนศาสตร์ เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีวุฒินี้ก็สามารถลงสมัครได้ ซึ่งจะมีข้อผิดพลาด คือ บางคนไม่ได้จบ ป.ตรีทั้ง 3 คณะ ที่กล่าวมาสามารถสอบได้ไหม ให้คุณยึดถือประกาศเอาไว้เป็นหลัก เมื่อถึง ภาค ค. คือ ภาคสุดโหด เพราะมันคือการสัมภาษณ์ ที่หลายๆคนไม่ได้กลัวคำถามแต่กลัวเส้น

ในส่วนของ กพ. นั้น จะปรากฏช่องให้คะแนน โดยถ้าใครจะได้เต็มจะต้องแจงเหตุผล และจะไปตัดสินกันที่ภาค ข. ด้วยคะแนนสอบจำนวน 200 คะแนน เพราะฉะนั้นเมื่อคุณสอบเสร็จ แล้งเกิดความรู้สึกไม่สบายใจกลัวมีปัญหา ให้รีบทำเรื่องขอดูคะแนนสอบที่กรมเปิดสอบ ภายใน 15 วันหลังจากสอบ

เมื่อสอบครบทั้ง 3 ภาคแล้วก็ถึงช่วงแห่งความตื่นเต้น นั่นก็คือ รอวันประกาศผล ที่จะมีการขึ้นบัญชี ไว้ตามจำนวนผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน ภาค ข.และสัมภาษณ์ ภาค ค. พร้อมรอเรียกตามลำดับสอบ โดยไม่มีการข้ามลำดับอย่างเด็ดขาด ยกเว้น กรมการปกครองทำอยู่เป็นประจำ คือ การสมัครใจลง 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น ก็อาจให้ลำดับหลังที่มีความประสงค์จะลงได้บรรจุก่อน